1. Ümumi müddəalar bu fərdi məlumatların işlənməsi siyasəti 27.07.2006-cı il tarixli federal qanunun tələblərinə uyğun tərtib edilmişdir. "Şəxsi məlumatlar haqqında" 152-FZ nömrəli və "Pro BPM Consalt" MMC (bundan sonra – operator) tərəfindən fərdi məlumatların işlənməsi qaydasını və fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyənləşdirir.
1.1. Operator öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ən vacib məqsəd və şərt kimi şəxsi məlumatlarını emal edərkən insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına riayət etməyi, o cümlədən şəxsi həyat, şəxsi və ailə sirlərini qorumaq hüququnu qoyur.
1.2. Operatorun fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı bu siyasəti (bundan sonra-siyasət) operatorun veb sayt ziyarətçiləri haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara aiddir http://bpm-consult.pro/.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar
2.1. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış işlənməsi-kompüter texnologiyasından istifadə edərək fərdi məlumatların işlənməsi;
2.2. Şəxsi məlumatların bloklanması-fərdi məlumatların işlənməsinin müvəqqəti dayandırılması (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emal zəruri hallarda istisna olmaqla);
2.3. Veb sayt-qrafik və məlumat materialları, habelə şəbəkə ünvanında internetdə mövcudluğunu təmin edən Kompüterlər və verilənlər bazaları üçün proqramlar toplusu http://bpm-consult.pro/;
2.4. Fərdi məlumatların informasiya sistemi-verilənlər bazalarında olan və onların işlənməsini təmin edən fərdi məlumatların məcmusu İnformasiya Texnologiyaları və texniki vasitələr;
2.5. Şəxsi məlumatların şəxssizləşdirilməsi-əlavə məlumatlardan istifadə etmədən fərdi məlumatların müəyyən bir istifadəçiyə və ya fərdi məlumatların digər subyektinə aid olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün olmayan hərəkətlər;
2.6. Şəxsi məlumatların emalı-avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya şəxsi məlumatlarla bu cür vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu, o cümlədən toplanması, qeyd edilməsi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, verilməsi, girişi), şəxssizləşdirmə, bloklama, silmək, şəxsi məlumatların məhv edilməsi;
2.7. Operator-fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədlərini, işləniləcək fərdi məlumatların tərkibini, fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) müstəqil və ya digər şəxslərlə birlikdə dövlət orqanı, Bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs;
2.8. Şəxsi məlumatlar-veb saytın müəyyən və ya müəyyən edilmiş istifadəçisi ilə birbaşa və ya dolayı yolla əlaqəli hər hansı bir məlumat http://bpm-consult.pro/;
2.9. İstifadəçi - hər hansı bir veb sayt ziyarətçisi http://bpm-consult.pro/;
2.10. Şəxsi məlumatların verilməsi-fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər;
2.11. Şəxsi məlumatların yayılması-Şəxsi məlumatların qeyri-müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsi) və ya məhdud olmayan şəxslərin şəxsi məlumatları ilə tanış olmağa, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanmasına, informasiya və telekommunikasiya şəbəkələrində yerləşdirilməsinə və ya şəxsi məlumatlara başqa bir şəkildə daxil olmağa yönəlmiş hər hansı bir hərəkət;
2.12. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi-Şəxsi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin hakimiyyət orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsi;
2.13. Şəxsi məlumatların məhv edilməsi-fərdi məlumatların informasiya sistemində fərdi məlumatların məzmununu daha da bərpa etmək mümkün olmadıqda və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcıları məhv edildikdə, Şəxsi məlumatların geri dönməz şəkildə məhv edildiyi hər hansı bir hərəkət.

3. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər
3.1. Soyadı, adı, atasının adı;
3.2. E-poçt ünvanı;
3.3. Telefon nömrələri;
3.4. Ayrıca, saytda internet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrica və Google Analytics və başqaları) istifadə edərək ziyarətçilər haqqında şəxsiyyətsiz məlumatların ("çərəzlər" daxil olmaqla) toplanması və işlənməsi baş verir.
3.5. Yuxarıda göstərilən məlumatlar daha sonra siyasətin mətninə görə fərdi məlumatların ümumi konsepsiyası ilə birləşdirilir.

4. Şəxsi məlumatların işlənməsi məqsədləri
4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsinin məqsədi Elektron poçt göndərməklə istifadəçiyə məlumat verməkdir; telefon rabitəsi vasitəsilə istifadəçiyə məlumat vermək.
4.2. Həmçinin, operator istifadəçiyə yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif hadisələr barədə bildirişlər göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi həmişə operatora e-poçt ünvanına bir e-poçt göndərərək məlumat mesajları almaqdan imtina edə bilər info@bpm-consult.pro "yeni məhsul və xidmətlər və xüsusi təkliflər barədə bildirişlərdən imtina"işarəsi ilə.
4.3. İnternet statistika xidmətlərindən istifadə edərək toplanan anonim istifadəçi məlumatları saytdakı istifadəçilərin hərəkətləri haqqında məlumat toplamağa, saytın keyfiyyətini və məzmununu yaxşılaşdırmağa xidmət edir.

5. Şəxsi məlumatların işlənməsinin hüquqi əsasları
5.1. Operator istifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız istifadəçi tərəfindən doldurulduqda və/və ya saytda yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə müstəqil şəkildə göndərildikdə emal edir http://bpm-consult.pro/. müvafiq formaları dolduraraq və / və ya şəxsi məlumatlarını operatora göndərməklə istifadəçi bu siyasətə razılığını bildirir.
5.2. İstifadəçi brauzer parametrlərində icazə verildiyi təqdirdə ("çərəzlər" in saxlanması və JavaScript texnologiyasının istifadəsi aktivdir) operator şəxssiz istifadəçi məlumatlarını emal edir.

6. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər emal növləri Qaydası Operator tərəfindən emal olunan fərdi məlumatların təhlükəsizliyi fərdi məlumatların qorunması sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərini tam şəkildə yerinə yetirmək üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir.
6.1. Operator Şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlarına girişi istisna edən bütün mümkün tədbirləri görür.
6.2. Mövcud qanunvericiliyin icrası ilə bağlı hallar istisna olmaqla, İstifadəçinin şəxsi məlumatları heç vaxt, heç bir halda üçüncü şəxslərə ötürülməyəcəkdir.
6.3. Şəxsi Məlumatlarda qeyri-dəqiqliklər aşkar edilərsə, istifadəçi operatora operatorun e-poçt ünvanına bildiriş göndərməklə onları müstəqil şəkildə yeniləyə bilər info@bpm-consult.pro "Şəxsi məlumatların yenilənməsi"işarəsi ilə.
6.4. Şəxsi məlumatların işlənməsi müddəti məhdud deyil. İstifadəçi istənilən vaxt Şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığını ləğv edə bilər, operatora e-poçt vasitəsilə bildirişi operatorun elektron ünvanına göndərə bilər info@bpm-consult.pro "Şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığın ləğvi"işarəsi ilə.

7. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi
7.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsinə başlamazdan əvvəl operator Şəxsi məlumatların ötürülməsi nəzərdə tutulan xarici dövlətin fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasını təmin etməsini təmin etməlidir.
7.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən xarici dövlətlərin ərazisində fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi yalnız şəxsi məlumatların subyektinin onun şəxsi məlumatlarının transsərhəd ötürülməsinə və/və ya şəxsi məlumatların subyekti olan müqavilənin icrasına yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər.

8. Yekun müddəalar
8.1. İstifadəçi elektron poçt vasitəsilə operatora müraciət edərək şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı maraqlı məsələlər barədə hər hansı izahat ala bilər info@bpm-consult.pro.
8.2. Bu sənəd Operator tərəfindən fərdi məlumatların işlənməsi siyasətindəki hər hansı bir dəyişikliyi əks etdirəcəkdir. Siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər müddətsizdir.
8.3. Siyasətin mövcud sərbəst versiyası internetdə yerləşir http://bpm-consult.pro/az/privacy-policy.
Şəxsi məlumatların işlənməsi siyasəti
Biznes proseslərinizi avtomatlaşdırın, CRM təchizatı və tətbiqi
Creatio və Loginom məhsulları
Tətbiq
Audit
Sosial mediadayıq
AZ1002, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti 205, bina 9
2022©PRO.BPM-Consult
Xidmətlər və Məhsullar
Haqqımızda